Magda Borrell Hernàndez

  Magda Borrell grup: B
L'adreça de la meva pàgina web en galeon.com és:

http://galeon.com/boo/index.htmlExercici números

Exercici alfanumèric

Exercici alfanumèric

ex 4